Grup Novallar
Mediona: 938.178.700
Cunit: 977.67.62.20
Presentació
Presentació

NOVALLAR és un grup empresarial nascut a Catalunya que està integrat per diferents empreses d' acreditada trajectòria professional en el sector dels serveis a la gent gran i que actuen en diferents territoris de la geografia espanyola.

L'estructura empresarial del Grup NOVALLAR està formada per empreses de reconeguda solvència i professionals amb àmplia experiència en el sector de serveis a gent gran i molt especialment a Catalunya, i que té com objectiu bàsic desenvolupar projectes que puguin donar una eficient i eficaç resposta social a les necessitats que la gent gran presenta.

Els Objectius generals del Grup són:

  • Desenvolupar projectes que donin resposta a la demanda social generada.
  • Creació de projectes eficaços i viables a nivell econòmic-financer.
  • Optimització dels recursos de la comunitat en matèria social i sociosanitària.
  • Desenvolupament de models educatius i d’estil de vida en matèria de benestar i recursos comunitaris.
  • Desenvolupament d’una assistència integral per al benestar, en qualsevol segment de població, atenent a la demanda.
  • Promoció i creació d’ocupació, molt especialment a Catalunya i a la nostre comarca.

El naixement del Grup Novallar es dóna amb una clara vocació des dels seus inicis de ser innovador en el terreny dels Serveis Assistencials, i anar posteriorment abastant d’altres àrees de Benestar relacionades amb la gent gran, que es puguin desenvolupar en la nostra societat, tot destacant la nostra voluntat de servei i permanència en aquest sector. Coneixedors de la política de Benestar que des dels nivells públics es promou, i amb la intenció de col·laborar amb ella en l’àmbit dels serveis assistencials, NOVALLAR fa una aposta ferma pel projecte que desenvolupa el nostre país.

Són tres els fets que han merescut especialment la nostra atenció des del l’inici del nostre Grup:

  • La realitat social de la persona gran
  • La diversitat i pluralitat en matèria de necessitats socials.
  • La necessitat de desenvolupar programes de Recerca i desenvolupament que donin resposta adequada a les diferents situacions detectades.