Grup Novallar
Mediona: 938.178.700
Cunit: 977.67.62.20
Presentació: El nostre model
El nostre Model

Els diferents establiments residencials del model Novallar són centres de serveis:

 • Oberts
 • Amb múltiples Serveis
 • Amb un model assistencial propi

A. UN CENTRE GERONTOLÒGIC OBERT.

Entenem la gestió del model Novallar per a la gent gran com un "centre gerontològic obert de desenvolupament personal i atenció sanitària interprofessional del qual son usuaris, de manera temporal i/o permanent, persones que ho requereixen".

Els trets fonamentals d’aquesta definició són:

 • Centre Gerontològic Obert: Considerem el model Novallar com un centre per a la gent gran inclòs entre els serveis socials comunitaris, per tant és desitjable que hi hagi una interrelació amb tots els recursos de la zona i amb els diferents col·lectius de la comunitat.
 • Lloc de desenvolupament personal i de vida:El model Novallar ha de definir la manera en que l’usuari és acollit en el centre, respectant i potenciant alhora les seves capacitats com a persona i afavorint la integració en les activitats organitzades al seu voltant.

B. UN CENTRE DE SERVEIS MÚLTIPLES.

Que inclou:

 • Centre de Dia: Serveis amb possibilitats de ser utilitzats per gent gran de la zona no residents a Novallar.
 • Residència assistida i Unitat Alta Dependència: Recursos residencials adreçats a suplir durant una part de la vida la llar familiar pròpia de persones que, per circumstàncies diverses, no poden romandre en el seu domicili anterior. El model Novallar és el de un centre de serveis al qual els usuaris podran accedir-hi amb facilitat i on seran atesos per professionals coneixedors de la problemàtica de pèrdua d’autonomia que pot presentar la gent gran.

C. UN MODEL ASSITENCIAL PROPI.

El model assistencial que desenvolupem està fonamentat en:

 • Atenció interdisciplinar integrada en un programa general de intervenció: La valoració integral especialitzada de cada una de les persones ateses en els diferents nivells assistencials és el punt de partida del pla d’atenció individualitzat. Els instruments de valoració de les diferents àrees a analitzar que utilitzem han estat específicament validats a Catalunya. A Novallar entenem que per una bona atenció cal comptar amb els professionals adequats, amb formació gerontològica específica i que, treballant en equip, intervinguin des de cada una de les seves disciplines, si bé de manera integrada, entorn a un pla d’atenció individualitzat traçat per l’equip.
 • L'estil NOVALLAR: No cal assenyalar que la motivació és una eina imprescindible per sentir-te satisfet amb la tasca professional, cooperar de forma eficient en el treball de l’equip i desenvolupar un treball d’elevada qualitat. Atents en aquesta realitat treballem molt especialment tots els aspectes d’integració i relació entre el equip, els clients i l’entorn.
 • Priorització dels objectius d’autonomia i socialització personal: El principal objectiu de l’equip és l’atenció a les necessitats i demandes de la gent gran; els nostres equips treballen especialment la potenciació de la autonomia personal mitjançant tècniques d’integració i incentivació de l’usuari, prioritzant en tot moment la qualitat de vida d’aquestes persones.
 • Atenció Temporal o Permanent: El model NOVALLAR també facilita l’atenció de l’usuari temporalment (descans familiar, revisions terapèutiques, rehabilitació, fases crítiques, atenció d’alta dependència, etc.) o de manera permanent amb servei de centre de dia o Residència Assistida.