Grup Novallar
Mediona: 938.178.700
Cunit: 977.67.62.20
Presentació: La Qualitat
La qualitat en el model Novallar

El model NOVALLAR ha pres com a indicadors de qualitat i de referència els elaborats pel Departament de Benestar Social, atesa la seva pròpia qualitat intrínseca i la importància que tenen dins del sector dels serveis de la gent gran.