Grup Novallar
Mediona: 938.178.700
Cunit: 977.67.62.20
Serveis: Unitat d'alta dependència
Unitat d'alta dependència


Independència entre d'altres usuaris (28 residents).

Novallar de Mediona disposa d'una unitat d´alta depèndencia amb 28 places, amb més recursos humans i materials per oferir un tracte més especialtzat, humà i/o individual per a els Residents que necessiten més atencions. Atenció holistica a Residents i familiars afectats de patologies degeneratives, que per la seva naturalesa precisen d'una màxima atenció en totes les activitats bàsiques de la vida diaria.