Grup Novallar
Mediona: 938.178.700
Cunit: 977.67.62.20
Serveis: La llar Residència
La Llar Residència i la Residència Assistida


La Residència Assistida ofereix acolliment residencial permanent o temporal tant a persones vàlides en la seva vida diària o en els diferents nivells de dependència que poden presentar. En funció del nivell de dependència que s’identifiqui, es classificaran als residents en 3 graus (de menor a major dependència). La inclusió en un o altre grau es determinarà a través de la utilització d’instruments de valoració de la dependència a més de les valoracions efectuades per la administració per atorgar grau i nivell de dependència als usuaris que ja estiguin valorats. Els principals serveis inclosos en l’àmbit residencial són els mateixos que els assenyalats per a centre de dia, és a dir:

 • Atenció personal Directa
 • Atenció Social
 • Atenció Sanitària
 • Atenció Psicològica
 • Rehabilitació amb fisioteràpia
 • Hosteleria (valorar necessitats)
 • Bugaderia
 • Oci
 • Mesures higièniques de la persona
 • Podologia (servei aliè)
 • Perruqueria (servei aliè)

A més, els usuaris de la llar residència i la residència assistida podran utilitzar tant els serveis a demanda com les instal·lacions i serveis d’ús comunitari.